Most a következő helyen jársz: Adatbázis >> Elmélet >> A rendszertől az adatmodellekig

Harmadik lecke

A rendszertől az adatmodellekig

Rendszer:

A valós világban lévő dolgok kapcsolatban vannak egymással, hatnak egymásra, viselkednek.
Ezek rendszert alkotnak! A rendszert rendszerelemek alkotják, amelyek kapcsolatban vannak egymással és a külvilággal. A valós világ elemzésekor egyértelműen meg kell tudnunk határozni az összetartozó részeket, kapcsolatokat, viselkedéseket. Vagyis meg kell tudnunk határozni a vizsgált rendszert.

Pl.: könyvtár: olvasók, könyvek, kölcsönzések

A rendszerek általában bonyolultak és változnak.

Modellezés:

Absztrakció (elvonatkoztatás).

Modellezés (a lényeg kiemelése).

A modellel mindig egy rendszert elemzünk amelyek elősegítik a valós világ objektumainak a könnyebb megértését. Az elkészítendő modellben kiemeljük az általunk fontosnak tartott részeit az adott rendszernek, illetve az azt alkotó objektumoknak. Ha nagyméretű a feladat, akkor részekre bontjuk.

Milyen területeken készítenek modelleket?

  • Autógyártás,
  • Repülőgépgyártás,
  • Épületek tervezése

Miért?

Túl nagy, vagy túl bonyolult a feladat!

Adatmodell

Azokat a modelleket, amelyek az adatok struktúrájának (szerkezetének) leírására alkalmasak, adatmodelleknek nevezzük.

Nem a konkrét adatokkal, hanem azok típusaival illetve a közöttük lévő kapcsolatokkal foglalkozik. Vagyis a valós világ objektumainak csak a feladat megoldása szempontjából fontos jellemzőit emeljük ki és szerepeltetjük az adatmodellünkben.

Adatmodell egy eszközrendszer, amellyel leírható a valóság.

Több absztrakciós szinten is létezik.

Az adatmodellnek a valóság teljes értékű megadásához az alábbi komponenseket kell tartalmaznia:

Strukturális rész: az adattípusok és kapcsolatok megadására. - Statikus

Pl.: rendszerelemek, kapcsolatok feltérképezése.

Műveleti rész: különböző módosítási vagy lekérdezési tevékenység elvégzésére. - Dinamikus

Integritási rész: az adatbázis belső törvényszerűségeinek betartására ad szabályokat. Konzisztens legyen az adatbázis!

Pl.: nem lehet negatív életkor.

Adatmodellek fajtái:

Felhasználóhoz közeli (szemantikai):

  • Egyed-kapcsolat modellezés (EK),
  • Objektum-orientált,

DBMS-hez közeli:

  • Hierarchikus,
  • Hálós,
  • Relációs
  • Objektum-orientált

Irodalomjegyzék: