Most a következő helyen jársz: Adatbázis >> Elmélet >> Egyed-kapcsolat modellezés

Negyedik lecke

Egyed-kapcsolat modellezés

EK modell: Egyed-kapcsolat modell

ER model: Entity-relationship model

Egy grafikus leíró eszköz, mely diagram segítségével adja meg az adatbázis szerkezetét (struktúráját).

Az EK modell elemei 1.:

Egyed, Egyedtípus: Minden olyan dolog, ami minden más dologtól megkülönböztethető és amiről adatokat akarunk tárolni. Tulajdonságokkal akarjuk leírni. Az egyedtípust sok konkrét dolog általánosításaként hozzuk létre. --> absztrakció

A konkrét értékek az egyed-előfordulások.

Pl.: könyvtári nyilvántartásban:

könyv <–-> olvasó - egyedtípus

Isaac Asimov Én a robot <-–> Kovács Pál - egyed-előfordulás

Egyedtípusok:

Erős egyedtípus: Amelyet egyértelműen tudunk azonosítani. Van azonosító jellegű tulajdonsága.

Pl.: személy - személyi-szám azonosítja.

Gyenge egyedtípus: A tulajdonságai nem határozzák meg egyértelműen, csak a kapcsolatai révén lesz meghatározott.

Pl.: Számítógép szervizben a számítógépet a tulajdonosával azonosítják.

Pl.: szülő – gyerek (14 év alatt) viszony.

Az EK modell elemei 2.:

Tulajdonság, tulajdonság-típus, attribútum: az egyed jellemzői. Meghatározza az egyed egy részletét.

A 'könyv' az egyedtípus, a zárójelben lévők a tulajdonság-típusok.

könyv (könyvszám, szerző, cím)

Tulajdonság előfordulásnál konkrét értékek szerepelnek.

könyv ( 2312, Isaac Asimov, Én a robot)

Az olvasó egyedtípus és tulajdonság-típusai.

olvasó (olvasószám, név, lakcím)

Az olvasó egyed-előfordulását a tulajdonság-előfordulások összessége adja.

olvasó ( 001, Kovács Pál, Szerencs)

Tehát az egyedeket a tulajdonságaikkal írjuk le.

Példák egyedre, tulajdonságra:

Vevő (név, vásárlás ideje, vásárolt termék)

Termék (termékkód, terméknév, mennyiség)

Eladó (név, műszak, eladott termék)

Autó (rendszám, típus, évjárat, szín, ár)

Tulajdonos (szem_szám, rendszám)

Személy (szem_szám, név, lakhely)

Az EK modell elemi 3.:

Kapcsolat: Egyedek közötti viszony. Mindig valóságos objektumok közötti viszonyt fejez ki.

autó - tulajdonlás - személy

könyv - kölcsönzés - olvasó

A kölcsönzést jellemezheti a könyv kikölcsönzésének és visszahozásának dátuma.

A könyvtári nyilvántartás EK diagramja:

könyvtár ek modell

A tulajdonságok lehetnek:

Leírók: csak az egyed jellemzésében vesznek részt.

Pl.: autó (…, típus, szín,…)

Azonosítók: egyértelműen meghatározzák az egyed egy előfordulását. Állhat több tulajdonságból is.

Pl.: autó (rendszám,…)

Összetett tulajdonság: a tulajdonság résztulajdonságokból áll.

Pl.: lakcím - helység, utca, házszám, irsz

Többértékű tulajdonságok: Egy egyed-előforduláshoz köthetően több értéke is lehet az adott tulajdonságnak.

PL.: Egy személynek a végzettség tulajdonsága lehet: lakatos, asztalos, stb.

A könyv szerzői lehetnek többen is.

Leszármaztatott tulajdonság: olyan tulajdonság, amelynek értéke más tulajdonságokból vezethető le.

Pl.: egy termék bruttó (ÁFÁ-s) ára kiszámítható a termék árából és az ÁFA-kulcs mértékéből.

Az EK diagram jelölése:

Erős egyedtípus: téglalap,

Gyenge egyedtípus: kettős téglalap,

Tulajdonságtípus: ellipszis,

Azonosító: aláhúzás,

Összetett tulajdonság: A fő tulajdonság ellipsziséhez kapcsolódó ellipszisek.

Többértékű tulajdonság: kettős ellipszis,

Leszármaztatott tulajdonság: szaggatott vonallal határolt ellipszis,

Kapcsolat: rombusz vagy egyenes vonal.

Példák egyedekre:

egyed példa

egyed példa

egyed példa

Kapcsolat jellemzői:

Kapcsolat: egyedek közötti viszony

Kapcsolat foka: Megmutatja, hogy a kapcsolat hány egyedet köt össze. Leggyakoribb a bináris kapcsolat, amely két egyedet kapcsol össze.

könyv - kölcsönzés - olvasó

A könyv és az olvasó egyedet a kölcsönzés nevű kapcsolat köti össze. Bináris, mert két egyed közötti viszonyt fejez ki.

Kapcsolat fajtái: Két egyedtípus egyed-előfordulásai közötti viszony számosságát adja meg.

Attól függően, hogy az egyik egyedtípus egyed-előfordulásához hány egyed-előfordulás kapcsolódik a másik egyedtípusból, három esetet különböztetünk meg:

Egy-egy típusú kapcsolat (1:1)

Az egyik egyedtípus egyed-előfordulásai a másik egyedtípus legfeljebb egy egyed-előfordulásával létesítenek kapcsolatot.

pl.: Személy és Személyigazolvány egyedtípusok között.

személy - személyigazolvány kapcsolata

Egy-több típusú kapcsolat (1:N)

Az egyik egyedtípus egyed-előfordulása a másik egyedtípus több egyed-előfordulásához kapcsolódik.

pl.: megye és a települések között

megye és településeinak kapcsolata

Több – több kapcsolat (N:M)

Az egyik egyedtípus egyed-előfordulása a másik egyedtípus több egyed-előfordulásához kapcsolódhat és ugyanúgy a másik egyedtípus egy egyed-előfordulása az egyik egyedtípus több egyed-előfordulásához kapcsolódhat.

Pl.: könyvek és az olvasók kapcsolata

könyvek - olvasók kapcsolat

Rekurzív (visszamutató) kapcsolat:

Egy egyedtípus előfordulásai saját egyedtípusuk előfordulásaihoz kapcsolódnak.

Pl.: a személyeknél a házastársi kapcsoalt

házastársi kapcsolat

Teljes a kapcsolat, ha az adott egyedtípus minden egyed-előfordulása részt vesz a kapcsolatban.

Megye – Település

Minden megyéhez tartozik település és minden település tartozik valamelyik megyéhez. Nincs olyan megye, amelyhez ne tartozna település és nincs olyan település amelyhez ne tartozna megye.

Jelölése: folytonos vonal.

Részleges, opcionális a kapcsolat, ha az egyedtípus nem minden előfordulása vesz részt a kapcsolatban.

Személy – Személyigazolvány

Van olyan személy egyed-előfordulás, amelyhez nem tartozik a személyigazolvány egyedtípusból előfordulás.

Jelölése: a teljes oldalról folytonos, az opcionális oldal felől szaggatott.

Példák kapcsolatokra:

1:1 kapcsolat:

Egy vállalat dolgozóinak és sportcsapatának kapcsolatát mutatja be.

dolgozók - sportolók kapcsolata

1:N kapcsolat:

Egy osztály és tanulóinak kapcsolata.

osztály és tanulóinak kapcsolata

N:M kapcsolat:

Szerzők és könyveik kapcsolata.

szerzők és könyveik kapcsolata

Példák egyed-kapcsolat modellezésre:

Személy és az Autó egyed kapcsolatának modellezése: (autókereskedésben)

személy autó ek modell

Egy iskola osztályainak és tanulóinak kapcsolata:

osztály - tanuló ek modell

Vásárlásnál az eladó és a vevő kapcsolata:

Mivel egy eladó több vevőt is kiszolgálhat , illetve egy vevő több eladótól is vásárolhat, ezért a két egyed viszonya több : több típusú.

Az Eladó és a Vevő egyedeket az Eladás kapcsolat köti össze. A vásárlás dátuma és a vásárolt termék tulajdonságok ezt az eseményt jellemzik. Vagyis nem kapcsolható külön sem az Eladó sem a Vevő egyedekhez.
Megjegyzés: Az ilyen (N:M) típusú viszony adatbázisban történő megvalósításakor egy új egyedet hozunk létre. Ez a kapcsoló egyed tartalmazni fogja a kapcsolatot jellemző tulajdonságokat és a kapcsolt egyedek azonosítóit.

eladó - vevő ek modell

Egy adott stúdiónak szeretnénk elkészíteni az EK-modelljét:

A stúdió filmeket gyárt (többet), a filmekben színészek szerepelnek (többen). De egy színész ugyanannak a stúdiónak több filmjében is szerepelhet.

Az egyedek megkeresése: Stúdió, Film, Színész

Az egyedek közötti kapcsolatok megkeresése:

Stúdió – Film: 1:N

Stúdió – Színész: 1:N

Feltesszük, hogy egy színész csak egy stúdióval áll kapcsolatban.

Film – Színész: N:M

Mivel egy filmben több színész is szerepelhet és egy színész több filmben is játszhat.

színész - stúdió - filmek kapcsolat

Az egyedek tulajdonságainak összegyűjtése:

Stúdió: (StúdióAzon, Név, Cím)

Film: (FilmAzon, Címe, Gyártási év, Hossz)

Színész: (SzínészAzon, Színész neve, Lakcím)

Az azonosító jellegű tulajdonságok: StúdióAzon, FilmAzon, SzínészAzon.

Irodalomjegyzék: