Most a következő helyen jársz: Adatbázis >> Elmélet >> Tartalomjegyzék

Elmélet

Tartalomjegyzék

Adat, információ

Ebben a fejezetben megismerkedünk az adat és az információ jelentésével , és helyes használatának módjával.

Adatbáziskezeléstől az adatbázisrendszerekig

Meghatározzuk az adatbázist, az adatbázison elvégzendő műveleteket, az adatbáziskezelő-rendszert és részeit.

A rendszertől az adatmodellekig

Mit nevezünk rendszerszemléletnek? Miért van szükség modellekre? Hogyan tudjuk csoportosítani az adatmodelleket?

Egyed-kapcsolat modellezés

Megismerkedünk egy olyan adatmodellel, amely grafikus eszközökkel támogatja az adatbázis tervezését.

Relációs adatmodellezés

Megtanuljuk legelterjedtebb adatbáziskezelő-rendszerhez kötött adatmodell részit, felépítését, használatát.

Egyed-kapcsolat modell átalakítása relációs modellé, Normalizálás

Megismerkedünk azokkal a lépésekkel, amelyek segítségével tiszta, ismétlődés mentes adatbázist kapunk.

Relációs algebra

A relációs adatbáziskezelő-rendszerek lekérdező nyelvének matematikai hátterét ismerhetjük meg.

Az Access alapjai

Egy rövid elméleti ismertető az általunk, középiskolában használt adatbáziskezelő-rendszerről.

Az SQL nyelv alapjai

Egy rövid áttekintést kapunk a relációs adatbázisok kezelő nyelvéről.

Irodalomjegyzék: